Prietaisų skydelio simboliai – ką būtina žinoti, kad netektų kviesti pagalbos kelyje

 Automobilio prietaisų skydelio simboliai perspėja apie automobilio būklę, jų nepaisant gali tekti kviesti
pagalbą kelyje. Tralo paslaugas bei pagalbą kelyje teikiančios bendrovės Traldova specialistai sako, kad
svarbiausius prietaisų skydelio simbolius turėtų žinoti kiekvienas vairuotojas. Pirmiausia būtina atkreipti
dėmesį į tai, kokia spalva dega simbolis: žalia, geltona ar raudona.

 Žaliai degančios prietaisų skydelio lemputės yra informacinio pobūdžio. Jos nereiškia gedimo, o tik
praneša vairuotojui tam tikrą informaciją (pavyzdžiui, kad šviesos ar posūkiai yra įjungti).

 Geltonai degančios lemputės yra įspėjančios, į jas būtina atkreipti dėmesį. Nors dažniausiai geltonai
užsidegusi lemputė nereiškia kritinio gedimo dėl kurio gali tekti kviesti tralą ir techninę pagalbą kelyje,
ilgainiui jas ignoruojant, gali kilti rimtų problemų. Geltonai degantis piltuvėlio simbolis reiškia, kad
baigėsi tepalas, o geltonai blyksinti automobilio žibinto formos lemputė reiškia, jog neveikia kažkuris
žibintas. Jei dega geltona termometro formos lemputė, turite papildyti aušinimo skysčio. Geltonas
stabdžių disko su trinkelėmis simbolis rodo, jog turite problemų su stabdžiais. Kol kas tai netrukdys
vairuoti, tačiau būtina kreiptis į automechanikus, kol problema netapo kritinė.

 Tuo metu raudonos spalvos prietaisų skydelio simboliai praneša apie pavojų. Ignoruojant šiuos simbolius
automobilis gali sugesti tiesiog kelionėje ir vienintelė likusi išeitis bus – tralas ir techninė pagalba kelyje.

 Pavyzdžiui, jei variklio alyvos lemputė užsidegė raudona šviesa, važiuodami toliau rizikuojate rimtais
variklio gedimais, kurie nebeleis tęsti kelionės. Raudonos spalvos termometro stulpelio lemputė reiškia,
jog aušinimo skystis jau perkopė leistiną temperatūros ribą ir tęsti kelionės nebegalima. Jei baigiant
kelionę raudonai užsidega akumuliatoriaus lemputė, nepalikite automobilio neišsprendę problemos. Tai
reiškia, jog susidūrėte su akumuliatoriaus gedimu ar jis išsikrauna. Palikę automobilį, vėliau galite jo ir
neužkurti. Tokiu atveju vėl teks kviesti pagalbą kelyje ar kreiptis į kaimynus, kad padėtų užkurti
išsikrovusį akumuliatorių. Ypatingai svarbu atkreipti dėmesį, jei raudonai dega vairo simbolis – tokį
automobilį vairuoti nesaugu, jis gali būti nestabilus.

 Tačiau raudonai degti gali ir įspėjamieji simboliai, kurie reiškia ne gedimą, o būtinybę atlikti kažkokį
veiksmą. Pavyzdžiui, papildyti degalų baką, įpilti aušinimo skysčio ar atleisti rankinį stabdį.

 Kiekvienam vairuotojui svarbu pažinti savo automobilio prietaisų skydelio simbolius ir tinkamai reaguoti,
kai gaunate įspėjimą. Tralo paslaugas ir pagalbą kelyje teikiančios bendrovės Traldova specialistai sako,
kad kai kurie nepatyrę vairuotojai sugalvoja apskritai nekreipti jokio dėmesio į degančias perspėjančias
lemputes. Važiuojama tol, kol automobilis juda ir nerodo akivaizdžių gedimo ženklų. Tokiu atveju
nereikėtų nustebti, jei kelionę teks nutraukti dėl iškilusios bėdos.

 Jei susidūrėte su problemomis kelyje, kreipkitės į Traldovos specialistus. Techninė pagalba kelyje
teikiama Klaipėdoje, Palangoje, Šventojoje, Nidoje, Kretingoje, Plungėje, Gargžduose ir mažesniuose
miesteliuose visoje Vakarų Lietuvoje. Tralas atvyksta transportuoti automobilių visoje Lietuvoje.